Severins Advokatbyrå AB

Vi är en mindre advokatbyrå som i första hand arbetar med humanjuridik, vilket innebär familje- och arvsrätt samt brottmål.

Vår ambition är att var och en som söker juridisk hjälp ska känna sig lyssnad på och respektfullt bemött.

Medarbetare på advokatbyrån har tystnadsplikt.

En ledamot av Sveriges Advokatsamfund är före sitt inträde noga granskad av advokatsamfundet, både vad gäller ärlighet och yrkesskicklighet.

Våra tjänster

Familjerätt

När skilsmässa och sambo-separation leder till svåra motsättningar behöver parterna hjälp med en rad frågor.

Arvsrätt

Innefattar både upprättande av testamente och åtgärder som vidtas i samband med att någon avlidit

Socialrätt

Om Du har en anhörig eller någon annan i Din närhet som behöver hjälp med ärenden som rör tvångsvård.

Allmän Praktik

Allmän juridisk rådgivning till privatpersoner, t.ex. Gåvobrev, generationsskiftesplanering och tvistemål rörande fodran.

Offentlig Försvarare

m Du är misstänkt för ett brott har Du oftast rätt till en offentlig försvarare.

Hundjuridik

Köp och avtal om hund, fodervärdsavtal, tvister mellan hundägare, skadeståndsanspråk m.m

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott, primärt vålds- och sexualbrott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde.

Ärenden relaterade till Frankrike

Köp och försäljning av fastigheter och lägenheter i Frankrike. Även bodelningar och arvskiften med egendom i Frankrike

Särskild företrädare för barn

Uppdraget liknar målsägandebiträde, men skillnaden är att klienten här är omyndig.

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

11 + 7 =