Hundjuridik

  • Köp och avtal om hund
  • Fodervärdsavtal, om äganderätt.
  • Tvister mellan hundägare
  • Skadestånd med anledning av hundbett och hundbråk.
  • Försäkringstvister rörande hund.

Se också Svenska Kennelklubben

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

8 + 3 =