Offentlig försvarare

Om Du är misstänkt för ett brott har Du mestadels rätt till en offentlig försvarare. I de flesta fall betalar staten merparten av kostnaden för det offentliga försvaret.

Som offentlig försvarare är mina uppgifter:

  • Att delta tillsammans med klienten vid polisförhör.
  • Att före rättegången ta fram allt underlag som talar för klienten och för sakens rätta belysning.
  • Att delta och försvara klienten på rättegången.
  • Att ta ställning till eventuella skadeståndskrav.
  • Att ge råd och förklara vad som händer under processens gång.

Man har som brottsmisstänkt rätt att meddela polis eller åklagare vem man önskar som offentlig försvarare.

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

14 + 8 =