Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott, primärt vålds-och sexualbrott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaden härför betalas av staten.

Som målsägandebiträde är mina uppgifter:

  • Att delta tillsammans med klienten vid polisförhör.
  • Att delta tillsammans med klienten på rättegången.
  • Att upprätta skadeståndskrav.
  • Att ge råd och förklara vad som händer under processens gång.

Man har som brottsoffer rätt att meddela polis eller åklagare vem man önskar som målsägandebiträde.

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

8 + 14 =