Arvsrätt

Innefattar både upprättande av testamente och åtgärder som vidtas i samband med att någon anhörig har avlidit.

Frågeställningarna här kan vara:

  • hur man går till väga då en krets arvsberättigade inte kan enas om hur arvet ska fördelas?
  • om man som arvinge har rätt till kompensation för gåvor som en annan arvinge har fått av den avlidne före dödsfallet?

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

15 + 12 =