Särskild företrädare för barn

Uppdraget liknar målsägandebiträde, men skillnaden är att här är klienten alltid omyndig och det finns en brottsmisstanke som riktar sig mot barnets vårdnadshavare eller närstående till denna.

Severins Advokatbyrå AB

Advokat Carin Severin

Telefon

+46 (0)8 662 36 06
+46 (0)70 280 39 05 (mobil)
+46 (0)8 664 29 00 (fax)

Besöksadress

Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Postadress

Box 5216
102 45 Stockholm

3 + 15 =